Борис Гертнър

Борис Гертнър (Boris Gärtner)

Биография

Борис Гертнър е роден през 1956 г. в Мюнхен, Германия, като дете на българо-немско семейство. Изучаваше математика, информатика и български език в Мюнхен. Работи като програмист. Има повече от 18 години опит в проектиране и реализиране на банкови и технически приложения. Работил е и в Холландия, Беларус и България. (Задачата му в България и Беларус беше въвеждането на автоматизирана система за непрекъснат контртол на гама-радиацията в околната среда.)

Интересите му са в областите на символични изчисления и на обектно ориентираното програмиране. Привърженик е на Smalltalk и деятелно участва в усъвършенствуване на Squeak.

Какво можете да намирате на тези страници

Самоучител за Maxima, безплатната версия на прочутото приложение за провеждане на символични и числени изчисления 'Macsyma'

Самоучител и приложения за Squeak, безплатната версия на Smalltalk.

Тези материали са на английски